Koncertní sál Praha

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze

AKTUÁLNĚ

 

V prosinci 2022 se novým členem Spolku stal doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.


11.3.2021
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy

Dne 15.02.2021 Rada hl. m. Prahy přijala usnesením číslo 233 závěry analýzy využitelnosti a ukončení FÁZE 1 a schválila pokračování projektu Vltavské filharmonie FÁZÍ 2, jejíž cílem je vyhotovení projektové dokumentace a získání povolení stavby. Druhá fáze projektu bude probíhat cca do roku 2026. Součástí této fáze je také vypsání mezinárodní architektonické soutěže, které je naplánováno na druhou polovinu roku 2021. Dne 18.3. bude o tomtéž rozhodovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

PTEJTE SE

Pokud se chcete dozvědět víc, můžete nám zaslat DOTAZ.

 

MEMORANDUM

 Memorandum