Koncertní sál Praha

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze

 

Dne 17.2. 2010 byl zaregistrován Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze.
 

Zakládajícími členy Spolku jsou Roman Bělor, Jiří Bělohlávek, Josef Pleskot, Jana Vohralíková a Martin Gross.

 

K prvnímu setkání členů Spolku se zástupci hlavního města Prahy, vedenými tehdejším primátorem P.Bémem došlo již v lednu 2010.

V březnu 2010 byl ustanoven Koordinační výbor.

 

Dne 23.5. 2010 bylo podepsáno Memorandum mezi Spolkem a hl.m. Prahou o spolupráci, které bylo schváleno Radou HMP č. 597.

 

Aktuální složení Koordinačního výboru pro vznik nového koncertního sálu v Praze, bylo schváleno Usnesením rady HMP č.151 ze dne 14.2.2012.


V roce 2013 došlo k přerušení pravidelných jednání výše uvedeného Koordinačního výboru a tím k přerušení jeho práce.


Poslední jednání se uskutečnilo dne 7.5. 2013 s tím, že další se bude konat dne 27.6. 2013. Toto jednání však bylo ze strany hlavního města zrušeno a přeloženo na září 2013 bez přesného určení data. K žádnému svolání jednání Koordinačního výboru však již nedošlo.

 

V létě roku 2017 se začal být záměr stavby koncertního sálu zase trochu aktuální. Na půdě IPR proběhla dvě jednání za účasti představitelů vedení města. V srpnu 2017 Rada hl. m. Prahy schválila doporučení vystavět budovu s koncertním sálem v lokalitě Vltavská.

 

Až na jaře 2019 dochází z iniciativy náměstka primátora Arch. Hlaváčka k jednání o pokračování v záměru. Tato iniciativa vyústila schválením Usnesení Rady hl.m. Prahy v říjnu 2019, kterým byla ustanovena Komise Rady hl.m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl.m. Prahy. Součástí tohoto ustanovení je i zřízení projektového týmu, který by měl nadále celý záměr prosazovat, připravovat a koordinovat. Zástupce Spolku je členem zmíněné Komise i Projektového týmu.

 

Jako členové spolku jsme nadále  neotřesitelně přesvědčeni, že nejenom Praha, ale i Česká republika nový koncertní sál, který bude odpovídat nárokům a standardům 21. století, potřebuje.

 

 

PTEJTE SE

Pokud se chcete dozvědět víc, můžete nám zaslat DOTAZ.

 

MEMORANDUM

 Memorandum