Koncertní sál Praha

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze

 

Členové spolku:

 

Ing. Roman Bělor

 

Ing. Martin Gross

 

Jakub Hrůša

 

Ing.arch. Josef Pleskot

 

Ing. Jana Vohralíková

 

„ad honorem“
Prof. Jiří Bělohlávek

 

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze vzdává poctu Prof. Jiřímu Bělohlávkovi
31. května 2017 zemřel v Praze český dirigent Prof. Jiří Bělohlávek, nejvýznamnější reprezentant českého interpretačního hudebního umění na přelomu tisíciletí. Vedle nesporných zásluh o umělecký rozvoj významných českých orchestrů, zejména Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Pražské komorní filharmonie a České filharmonie, zastával řadu let funkci šéfdirigenta BBC Symphony Orchestra v Londýně. Jako hostující dirigent působil u mnoha významných světových těles a v řadě slavných operních domů.

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze si považuje za čest, že se Jiří Bělohlávek připojil již v letech 2008 a 2009 ke snahám těch kteří od přelomu tisíciletí propagovali myšlenku výstavby nového koncertního sálu v Praze a stal se spolu s nimi v roce 2010 jeho spoluzakladatelem. V témže roce byl spolu s ostatními členy Spolku přizván do nově ustaveného Koordinačního výboru hl.m. Prahy pro výstavbu nového koncertního sálu, složeného ze zástupců hlavního města Prahy, Spolku a přizvaných odborníků. Aktivním členem Spolku i obnoveného Koordinačního výboru byl až do svého předčasného skonu.

Na základě vpravdě globální znalosti hudebního života mnoha světových metropolí a osobní zkušenosti s mnohými moderními koncertními sály byl jednoznačně přesvědčen o nezbytnosti prosazení nové koncertní budovy pro Prahu. Její absenci vždy označoval za omezující a limitující faktor dalšího rozvoje hudebního života Prahy i celé České republiky. Jeho autorita nesporně přispěla k prosazení cílů Spolku a vážnosti věnované tomuto tématu v posledním období.

Členové spolku se jednomyslně shodli na tom, že k poctě Jiřího Bělohlávka bude Spolek i nadále uvádět jeho jméno symbolicky mezi svými členy v naději, že po dokončení stavby budovy bude jeho jméno vhodnou formou uvedeno mezi těmi, kteří se zasloužili o její realizaci.

Jiri Belohlavek

 

PTEJTE SE

Pokud se chcete dozvědět víc, můžete nám zaslat DOTAZ.

 

MEMORANDUM

 Memorandum